Funkcje poznawcze to kluczowe procesy umysłowe, które pozwalają nam przetwarzać i rozumieć informacje z otaczającego świata. Od prostych czynności takich jak rozpoznawanie kształtów, po bardziej skomplikowane, takie jak rozwiązywanie problemów. Rozwój funkcji poznawczych to jeden z kluczowych elementów rozwoju człowieka od najmłodszych lat.
Jak dokładnie wpływają na naszą codzienność?

Rozpoznawanie i przetwarzanie informacji

Funkcje poznawcze pozwalają nam odbierać i interpretować informacje z naszego otoczenia. Dzięki nim jesteśmy w stanie rozpoznać twarze naszych bliskich, czytać i rozumieć teksty, a także przetwarzać dźwięki i zapachy. Bez nich nasze życie byłoby chaotyczne i nieprzewidywalne. Proces ten wydaje się prosty.
Przykładowo czytamy „jabłko” i w głowie widzimy jego obraz. Nie zdajemy sobie sprawy ile w tym czasie w naszym mózgu odbywa się procesów.

Jak wyglądają wspomniane procesy, czyli jak działa nasz mózg?

 1. Zmysły: Wszystko zaczyna się od tego, co widzimy, słyszymy, czujemy. Nasze oczy, uszy i skóra zbierają informacje z otoczenia.
 2. Sygnały do mózgu: informacje są przesyłane do mózgu za pomocą specjalnych „kabli” zwanych neuronami.
 3. Podstawowe przetwarzanie: Mózg najpierw identyfikuje proste rzeczy, takie jak kolory czy dźwięki.
 4. Zaawansowane przetwarzanie: Następnie mózg analizuje te informacje bardziej szczegółowo, rozpoznając na przykład twarze czy piosenki.
 5. Łączenie informacji: Mózg łączy informacje z różnych źródeł, aby lepiej je zrozumieć.
 6. Pamięć: Niektóre informacje zapamiętujemy na dłużej, a inne szybko zapominamy.
 7. Reakcja: Na podstawie tych informacji mózg decyduje, jak zareagować – na przykład czy unikać niebezpieczeństwa.
 8. Emocje i motywacja: Mózg też decyduje, jakie informacje są ważne i jak się do nich odnieść na podstawie naszych uczuć.

Podsumowując, mózg jest jak superkomputer, który cały czas analizuje informacje z otoczenia i pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Wszystko to działa razem, abyśmy mogli doświadczać świata wokół nas.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Codziennie stajemy przed wieloma wyzwaniami, które wymagają od nas rozwiązywania problemów. Dzięki funkcjom poznawczym jesteśmy w stanie analizować sytuacje, przewidywać konsekwencje różnych działań i podejmować decyzje oparte na logicznym myśleniu.
Oto kilka sposobów, w jaki rozwijanie funkcji poznawczych może wpłynąć na proces decyzyjny:

 1. Lepsza analiza informacji: W miarę rozwijania zdolności przetwarzania informacji stajemy się bardziej biegli w analizowaniu dostępnych danych, co prowadzi do bardziej przemyślanych i informowanych decyzji.
 2. Większa koncentracja: Poprawa funkcji uwagi pozwala skupić się na najważniejszych aspektach decyzji i unikać rozproszenia przez nieistotne czynniki.
 3. Lepsze planowanie: Rozwinięte funkcje wykonawcze, takie jak planowanie i organizacja, pozwalają przewidywać potencjalne konsekwencje różnych opcji i wybierać te, które są najbardziej korzystne.
 4. Większa elastyczność myślowa: Rozwijając elastyczność poznawczą, stajemy się bardziej otwarci na różne perspektywy i sposoby myślenia, co pozwala na rozważenie szerszej gamy opcji i rozwiązań.
 5. Lepsze wykorzystanie doświadczeń: Poprawa pamięci długotrwałej oznacza, że możemy skuteczniej korzystać z naszych wcześniejszych doświadczeń i wiedzy w procesie podejmowania decyzji.
 6. Kontrola emocjonalna: Rozumienie i kontrolowanie własnych emocji pozwala na unikanie impulsywnych decyzji opartych na chwilowych uczuciach. Zamiast tego stajemy się bardziej obiektywni i zrównoważeni w podejmowaniu decyzji.
 7. Szybsze przetwarzanie: W miarę rozwijania funkcji poznawczych, nasza zdolność do szybkiego przetwarzania informacji rośnie, co pozwala na podejmowanie decyzji w bardziej efektywny i czasowy sposób.

Rozwijanie funkcji poznawczych przyczynia się do bardziej świadomego, przemyślanego i skutecznego procesu decyzyjnego. Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani do reagowania na różnorodne sytuacje, które napotykamy w życiu codziennym.

Komunikacja i interakcje społeczne

Funkcje poznawcze odnoszą się do zdolności mózgu do przetwarzania informacji i wykonywania różnych zadań związanych z myśleniem. Obejmują one takie umiejętności, jak pamięć, uwaga, rozumienie języka, rozwiązywanie problemów, planowanie i podejmowanie decyzji.

Interakcje społeczne to wszelkie interakcje pomiędzy ludźmi, które mogą wpływać na ich myśli, uczucia i zachowania. Obejmuje to rozmowy, współpracę, rywalizację, budowanie relacji i wiele innych form komunikacji i interakcji.

Związek pomiędzy funkcjami poznawczymi a interakcjami społecznymi jest głęboki i wielowymiarowy:

 1. Komunikacja: Aby skutecznie komunikować się z innymi, musimy być w stanie przetwarzać informacje, rozumieć język, interpretować sygnały niewerbalne i podejmować decyzje w odpowiedzi na to, co inni mówią lub robią.
 2. Empatia: Aby zrozumieć uczucia innych, musimy korzystać z naszych zdolności poznawczych, takich jak interpretacja emocji na podstawie wyrazu twarzy czy tonu głosu.
 3. Współpraca: Współpraca z innymi często wymaga planowania, przewidywania zachowań innych oraz dostosowywania własnych działań w odpowiedzi na działania innych.
 4. Rozwiązywanie konfliktów: Aby rozwiązać konflikt, musimy być w stanie analizować sytuację, rozumieć punkty widzenia różnych osób i podejmować decyzje w celu znalezienia rozwiązania.
 5. Uczenie się poprzez obserwację: Obserwując innych, korzystamy z naszych zdolności poznawczych do nauki nowych umiejętności czy zachowań.

Trening funkcji poznawczych jest istotnym elementem pracy z dziećmi

Trenowanie funkcji poznawczych u dzieci przynosi korzyści w wielu aspektach ich życia:

 1. Rozwój mózgu: Regularne ćwiczenia funkcji poznawczych przyczyniają się do rozwoju połączeń nerwowych w mózgu, co wpływa na zdolność przetwarzania informacji i rozwiązywania problemów.
 2. Poprawa koncentracji: Ćwiczenia pomagają dzieciom w skupieniu uwagi na zadaniach, co jest kluczowe dla nauki i codziennych czynności.
 3. Lepsza pamięć: Trenowanie funkcji poznawczych wzmacnia pamięć krótkotrwałą i długotrwałą.
 4. Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów: Dzieci uczą się myśleć krytycznie, analizować sytuacje i podejmować decyzje.
 5. Wsparcie w nauce: Dzieci, które trenują swoje funkcje poznawcze często mają łatwiej w nauce, ponieważ są lepiej przygotowane do przyswajania i przetwarzania informacji.
 6. Podniesienie samooceny: Osiąganie sukcesów w ćwiczeniach poznawczych może przyczynić się do wzrostu pewności siebie i poczucia własnej wartości u dzieci.

Ćwiczenia, które trenują funkcje poznawcze znajdziesz w sklepie www.nauczony.pl

Zdjęcia to screeny komentarzy reklamy produktowej na Facebook’u