Regulamin opinii

Regulamin publikowania opinii

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów i usług. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: Paulina Kukiełka Nauczony, ul. Leśna 10/47, 05-120 Legionowo, Nip: 5361956225, Tel: 690012556.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://www.nauczony.pl/.
 3. Za pośrednictwem modułu opinii, zapewniamy Ci możliwość przeglądania oraz publikowania opinii o naszych produktach / usługach na naszych stronach internetowych, co stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. W zamian za wystawienie opinii, udzielamy klientowi rabatu na kolejny zakup.
 5. Opublikowanie opinii wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym, ale samo przeglądanie opinii może odbywać się anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z opublikowaniem opinii opisane są w naszej polityce prywatności.
 6. Opublikowanie opinii odbywa się poprzez wypełnienie zaprojektowanego w tym celu formularza internetowego dostępnego z poziomu naszych stron internetowych. Przesłanie formularza wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa odpowiadającego treści tego oświadczenia.
 7. Zakazane jest publikowanie opinii:
  • na temat produktów / usług, z których nie korzystałeś lub których nie nabyłeś,
  • naruszających nasze dobra osobiste lub dobra osobiste innych podmiotów,
  • wulgarnych, agresywnych lub w inny sposób godzących w dobre obyczaje,
  • nierzetelnych lub wprowadzających w błąd,
  • pisanych na zamówienie, w zamian za wynagrodzenie, jak i bez wynagrodzenia,
  • noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  • naruszających prawa autorskie,
  • naruszających zasady ochrony danych osobowych.
 8. Opinie naruszające określone powyżej zakazy są usuwane bez powiadomienia w wyniku prowadzonej przez nas moderacji.
 9. Jeżeli uważasz, że opinia widoczna na naszych stronach internetowych narusza określone powyżej zakazy, powiadom nas o tym, przesyłając wiadomość na adres paulina.nauczony@gmail.com. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Na tych samych zasadach możesz złożyć inną reklamację dotyczącą modułu opinii.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-06-20.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie.